Most szól

Cím

Előadó


Gúten Ábend

Birtokos névmások:mein/meine – az én … dein/deine – a te …sein/seine – az ő (fiú) …ihr/ihre – az ő (lány) …sein/seine – az ő (semleges) …unser/unsere – a mi …euer/eure – a ti …ihr/ihre – az ő …Ihr/Ihre – az ön … mein Vater – az én apámmeine Mutter – az én anyámmein Kind – […]

Kontinensek:Woher? aus + DWo? in + DWohin? nach + DEr kommt aus Asien. Ázsiából jön/származik.Er kommt aus Australien. Ausztráliából jön/származik.Wir leben in Europa. Európában élünk.Lebt ihr in Asien oder in Afrika? Ázsiában vagy Afrikában éltek?Sie fliegt nach Afrika. Afrikába utazik. Országok:Woher? aus + DWo? in + DWohin? nach + D / in + ADu kommst […]

können – tud vmit csinálni, -hat, -het ich kanndu kannster/sie/es kannwir könnenihr könntsie/Sie können Ich kann schwimmen. Tudok úszni.Du kannst morgen nicht zu uns kommen. Nem tudsz eljönni hozzánk holnap.Kann sie gut singen? Jól tud énekelni? wollen – akar vmit csinálni ich willdu willster/sie/es willwir wollenihr wolltsie/Sie wollen Er will schlafen. Aludni akar.Wir wollen heute […]

Tárgyas igék: Ich habe schon gegessen. Már ettem.Ich habe die Hausaufgaben gemacht. Megcsináltam a házi feladatokat.Das Kind hat gespielt. A gyerek játszott.Wir haben einen Film gesehen. Néztünk egy filmet. Tartós cselekvést vagy állapotot kifejező igék: Ich habe in Ungarn gewohnt. Magyarországon laktam.Wo hast du gelebt? Hol éltél?Sie hat bei der Firma Siemens gearbeitet. A Siemens […]

sein – lenni ich bin du bist er/sie/es ist wir sind ihr seid sie/Sie sind Ich bin zu Hause. (Otthon vagyok.)Bist du zu Hause? (Otthon vagy?)Ich bin müde. (Fáradt vagyok.)Bist du hungrig? (Éhes vagy?)Er ist tapfer. (Ő bátor.)Ist er groß? (Ő magas?)Sie ist hübsch. (Ő csinos.)Ist sie jung? (Ő fiatal?)Es ist toll. (Klassz.)Es ist super. […]

Wer ist das? (Ki az?) Wer bist du? (Ki vagy?) Wer sind Sie? (Ön kicsoda?) Was ist das? (Mi az?) Was liest du? (Mit olvasol?) Was hörst du? (Mit hallasz?/Mit hallgatsz?) Wo wohnst du? (Hol laksz?) Wo wohnen Sie? (Hol lakik?) Wo arbeitest du? (Hol dolgozol?) Wo arbeiten Sie? (Hol dolgozik?) Woher kommst du? (Honnan […]

Íme, a válogatás a kérdőszavakkal: Wer? Ki? Wen? Kit? Was? Mi? / Mit? Wie? Hogy? / Hogyan? Warum? Miért? Wieso? Miért? / Hogyhogy? Weshalb? Miért? / Hogyhogy? Wann? Mikor? Wo? Hol? Woher? Honnan? Wohin? Hová? Welcher/Welche/Welches? – Melyik? Wie viel?/ Wie viele? – Hány? Mennyi? Wessen …? Kinek a …? Szerző: Lupán Ágnes

A sein (lenni) ige ragozása ich bin – én vagyok du bist – te vagy er/sie/es ist – ő van wir sind – mi vagyunk ihr seid – ti vagytok sie/Sie sind – ők vannak/ön van/önök vannak A machen (csinálni) ige ragozása ich mache – csinálom du machst – csinálod er/sie/es macht – csinálja wir […]

Kötőszavak egyenes szórenddel: U – und: ésS – sondern: hanemO – oder: vagyD – denn: mertA – aber: de Kötőszavak fordított szórenddel: als: mint also: tehát allerdings: viszont außerdem: ezen kívül dann: aztán, azután danach: aztán, azután daraufhin: arra fel dennoch: mégis deshalb: ezért deswegen: ezért daher: ezért endlich: végre erst: előbb einerseits: egyrészt andererseits: […]

Az alábbi összeállítások támpontot adhatnak ahhoz, hogy könnyen el tudjunk igazodni a német névelők terén. Szerző: Lupán Ágnes