Current track

Title

Artist


Kiel története

Written by on 2021.04.22.

Kiel feljegyzett története a 13. században kezdődött. Korábban, a nyolcadik században, egy dán falu volt.

1233 és 1242 között IV. Adolf (Schauenburg és Holstein) alapította , aki csak ebben az időben nyerte vissza az irányítást a terület felett, amely korábban Dániához tartozott.

A középkorban Kiel kereskedelme messze elmaradt a többi balti kikötőtől. A város belépett a Hanza-szövetségbe, de ritkán vett részt közös tevékenységekben, és alig használta a kereskedelmi kiváltságokat.

Fotó: wikipedia.org

A Kieler Umschlag (először 1469-ben említettek) gazdaságilag fontosabb volt a város számára, mint a Hanza-tagság. A Kieler Umschlag feltehetően jóval hosszabb ideig létezett közösség, melynek keretein belül kereskedelmi tárgylásokat folytattak itt, főleg a nemesség. Az érdekelt felek az ország egész területéről érkeztek ilyenkor ide. Ezután népi fesztivált rendeztek, amelyet 1975 óta évente egyszer újra ünnepelnek.

1301-ben Kielt  megerősítették. Az uralkodók, Holstein és Stormarn schauenburgi grófok kastélyt építettek, majd 1329-től a várost kőből álló városfal vette körül, és kilenc városi kapuja volt.

1665-ben Christian Albrecht von Gottorf herceg megalapította a Christian Albrechts Egyetemet, amely a német-római birodalom legészakibb egyeteme lett, s az egykori kieli kolostor épületében volt megtalálható. Eredetileg teológiai, jogi, orvosi és filozófiai karokkal rendelkezett. Kiel polgárai eleinte nem voltak túl lelkesek, mert a városnak nemcsak az épületeket kellett rendelkezésre bocsátania akkor amikor végül elköltöztek, hanem el kellett viselnie a sokszor dühöngő diákokat is.

Miután a gottorfi hercegek 1721-ben elvesztették birtokaikat Schleswigben, Kiel lett fél évszázadig a megmaradt terület fővárosa és rezidenciája. 1728-ban a várban megszületik Karl Friedrich von Schleswig-Holsten-Gottorf herceg, a későbbi III. Péter orosz cár.

A Szent Római Birodalom 1806-os megszűnése után Kiel és Holstein kilenc évre Dánia részévé vált, mert a napóleoni háborúk idején Kielt a svédek szerezték meg.

A kieli békét 1814- ben kötötték, melynek iránymutatása szerint a Holsteini Hercegséget továbbra is a dán király irányította, akinek vezetésével 1815-ben újra a Német Szövetség tagja lett. Ezzel Kiel ismét hivatalosan Németországhoz tartozott.

Azonban 1864-ben Poroszország és Ausztria meghódította Schleswig-Holsteint a német-dán háborúban, így Kielt eredetileg Poroszország és Ausztria közösen igazgatta. 1865-ben a porosz király elrendelte a balti-tengeri állomás áthelyezését Danzigból Kielbe. Ugyanebben az évben a Gasteini Egyezményben Ausztria és Poroszország megállapodott szövetségi flotta felépítésében és Kiel szövetségi kikötővé tételében. Ez a terv az 1866-os német háború miatt nem lépett életbe, de Kiel ettől a ponttól gyorsan nagyvárossá fejlődött.

A Német Birodalom megalakulásával Kiel Wilhelmshavenhez hasonlóan háborús kikötővé vált .

Fotó: wikipedia.org

1885 óta hajók felvonulása, vitorlás regatták és népi fesztivál kombinációjával szerveznek programot, amely idővel világhírű vitorlás rendezvénnyé fejlődött, így ez lett az Oktoberfest és a Cannstatter Volksfest mellett Németország egyik legnagyobb népi fesztiválja. A kezdetekben II. Wilhelm császár rendszeres vendég volt az eseményen.

1895- ben megnyílt a Kaiser Wilhelm-csatorna (ma a Kiel-csatorna ), amely hamarosan a világ legforgalmasabb mesterséges vízi útja lett. Ennek eredményeként Kiel lett a német haditengerészet fő kikötője.

Kiel a  Kieler Matrosenaufstand-ról is ismert, amikor a tengerészek nem voltak hajlandók beszállni hajóikba, tiltakozva Németország további világháborúban való részvétele ellen, ami végül a Kaiser lemondását és a Weimari Köztársaság megalakulását eredményezte 1918-ban.

Amikor Kiel 1936-ban az olimpiai vitorlásversenyek helyszínévé vált, a hatóságok és a náci rezsim megpróbálták titokban tartani antiszemita intézkedéseiket, hogy ne sokkolják a világ nyilvánosságát, mivel a városban igencsak többségben voltak a nemzeti szocialisták.

1939 és 1945 között a haditengerészet egyik fontos támaszpontját, és három nagy hajógyár helyszínének 80 százalékát lerombolták a szövetségesek városban végrehajtott légitámadásai. 350 hajót süllyesztettek el, a Kiel Fjord volt talán a legnagyobb hajótemető abban az időben.

A második világháború befejezése után Kiel 1945-től a brit megszállási zónába tartozott. A brit katonai adminisztráció Deportáló-tábort hozott létre a városban a lakóhelyüket elhagyni kényszerült személyek befogadására . Többségük náci kényszermunkás volt Lengyelországból és a balti államokból.

A háború utáni években Kielt „modernista” szempontból újjáépítették.  Hamarosan ismét Schleswig-Holstein gazdasági, politikai és szellemi központjává fejlődött. 1946-ban Kielt Schleswig-Holstein tartomány székhelyévé nevezték ki  és 1952-ben hivatalosan a tartomány fővárosa lett.

 

– második rész –

Forrás: wikipedia.org/ kiel.de/ kiel-wiki.de/ndr.de


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *LIVE OFFLINE
track image
Loading...